Demons

Shojo, Akuma to Naruniha

Hachimaru Masaki (Story & Art) / / /
Ch.05
3 weeks ago

Overlord

Miyama, Fugin (Art), Maruyama, Kugane (Story) / / / / / /
Ch.36
1 month ago

Sengoku Youko

Mizukami, Satoshi (Story & Art) / / / /
Ch.03
4 months ago

Pochi Kuro

Matsumoto, Naoya (Story & Art) / / / / / /
Ch.25
4 months ago

Poro no Ryuugakuki

Gondaira, Hitsuji (Story & Art) / / /
Ch.02
4 months ago

Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Azuma, Sawayoshi (Story & Art) / / / / /
Ch.10
4 months ago

Maou na Anoko to Murabito A

Yuuki, Rin (Story), tsucaco (Art) / / / / /
Ch.04
4 months ago

Majo no Kaigashuu

Hachi (Story & Art) / / /
Ch.01
4 months ago